Projekt strediska je postavený na troch pilieroch:                                      

Rodina  -  MlÁdež  -  Do vnútra

 1.Rodina

Hlavným  cieľom tohto piliera je upevniť rodinné a manželské
vzťahy všetkých ASC v stredisku.
Nástrojom, ktorým  chceme tento cieľ zrealizovať sú "Manželské večery". V rokoch 2012 -  2013 absolvovalo  Manželské večery 7 párov.
V roku 2014 budú absolvovať Manželské večery ďalšie 4 páry. Lektorský pár Darinka a Peter Jakubíkovci veľkoryso poskytli svoje priestory
a čas už na druhú sériu Manželských večerov.
Podrobnosti o Manželských večeroch sa nachádzajú na tejto stránke (vstup cez hlavné menu).
 
Druhým cieľom tohto piliera je budovať a propagovať rodinné hodnoty aj navonok. Tento cieľ realizujeme
v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku pomocou vzdelávacieho programu "Škola rodiny."
Manželské páry z nášho strediska chodia na pravidelné prednášky a diskusie so študentmi KU na internát RUŽA.
Podrobnosti o Škole rodiny sa nachádzajú na tejto stránke (vstup cez hlavné menu), alebo na: www.upac.sk/?page_id=247
Okrem vyššie spomenutých aktivít fungujú v našom stredisku aj rodinné "stretká."
 
 

2.Mládež

Hlavným bojiskom tohto piliera je DOMKA alebo v našom prípade DOMK-y, pretože naše stredisko je prepojené cez našich členov hneď 
s 3 DOMKA-mi:
DOMKA Ružomberok - predsedníčkou je Ivetka Lukáčová (ASC), ktorá je súčasne aj Radca pre mládež a rodinu 
DOMKA Lisková - ktorá prekvitá pod záštitou Jarka a Ludky Timkovcov obaja ASC, viac na: https://domkaliskova.sk/index1.php
DOMKA Ludrová - pracuje pod ochrannými krídlami Janka Garaja ASC a správcu farnosti Ludrová.
 
Činnosť Ružomberskej DOMKY a ASC je zviazaná natoľko, že niekedy nie je možné rozlíšiť, kto ich organizuje. Každoročné nosné podujatia sú:
Ples, športové aktivity, tábor, Duchovné obnovy pre DOMKU, výlety ...
 

3.Do vnútra

 
Tento pilier je orientovaný na prehlbovanie viery, modlitby, kresťanských čností, saleziánskej charizmy a budovanie vzťahov vrámci nášho strediska. Deje sa tak prostredníctvom osobnej snahy alebo aj skupinových podujatí.
Pravidelné podujatia okrem Duchovných obnov a Formačných stretnutí sú:
 
Príprava na pôst - prednáška a duchovná obnova na začiatok pôstu s Don Jozefom Červeň
 
Biblické prednášky 2 x za rok Don Pavol Grach (rozšírenie pohľadu na Bibliu)
 
Svet kresťanstva  4 x ročne Mgr. Imrich Gazda - vatikanista (aktivity sv.otca, čo sa deje vo Vatikáne)
 
 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode